ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 


Школа трейдингу для дiвчат “Girls&Trade”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа підприємець Антонюк Іванна Олександрівна (далі –
“Власник сайту”), яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України, приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних всіх осіб, які відвідали цей сайт http://girlsandtrade.com (далі – “Сайт), у зв’язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту кожному користувачеві.
1.2. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення Власником сайту обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Власника сайту з третіми особами.
1.3. Незнання умов, встановлених цією Політикою, не є підставою для пред’явлення з боку Користувача будь-яких претензій до Власника сайту.
1.4. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту.
Терміни та визначення
2.1. Сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ (електронних обчислювальних машин), що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою (включно з піддоменами): http://girlsandtrade.com .
2.2. Користувач – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту.
2.3. Файли cookie – дані, які автоматично передаються Власнику сайту в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, географічне розташування, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою Користувача, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовує Користувач, дата та час доступу до Сайту.

ЗГОДА КОРИСТУВАЧА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Використовуючи Сайт, Користувач приймає умови Політики та дає Власнику сайту усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених цією Політикою та законодавством України.
3.2. Для замовлення послуг Користувачу необхідно залишити заявку, вказавши свої дані, зазначені у формі.
3.3. При використанні Сайту Власник сайту може здійснювати автоматичний збір інформації, пов’язаної із використанням Користувачем Сайту.
3.4. Власник сайту може збирати, зберігати та використовувати такі види персональних даних:
3.4.1. файли cookie, інформацію про комп’ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему; 3.4.2. інформацію про відвідування та використання цього Сайту, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;
3.4.3. інформацію, яку Користувач надає під час залишення заявки, у порядку встановленому п. 3.2. цієї Політики, наприклад: ім’я, адреса
електронної пошти, інформацію про зв’язок;
3.4.4. інформацію, яка генерується під час використання Сайту, у тому числі коли, як часто та за яких обставин Користувач його використовує;
3.4.5. інформацію, що стосується замовлених послуг на Сайті; 3.4.6. інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає Власнику сайту електронною поштою або через Сайт, включаючи його вміст та метадані;
3.4.7. будь-яку іншу особисту інформацію, яку Користувач надсилає Власнику сайту.

МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Власник сайту може використовувати персональну інформацію Користувача з метою:
4.1.1. адміністрування Сайту та бізнесу;
4.1.2. персоналізації Сайту для Користувача;
4.1.3. надання можливості користуватися послугами, доступними на Сайті;
4.1.4. надсилати сповіщення електронною поштою, у випадку якщо
Користувач підписан на сповіщення електронною поштою;
4.1.5. надання третім сторонам інформації про користувачів, якщо цього потребує надання послуг;
4.1.6. збереження нашого Сайту в безпеці та попередження шахрайства.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Власник сайту використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але Власник сайту не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Власника сайту.
5.2. Власник сайту забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
5.3. Власник сайту має право поширювати персональні дані без Вашої згоди у випадку визначеному чинним законодавством України, а саме: в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, а також згідно умов даної Політики.

 ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Користувач (суб’єкт персональних даних) має право:
6.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Власника;
6.1.2. на доступ до своїх персональних даних;
6.1.3. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 6.1.4 пред’являти вмотивовану вимогу Власнику із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Власником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
6.1.6. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;
6.1.7. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;
6.1.8. відкликати згоду на обробку персональних даних.

ЗМІНА ПОЛІТИКИ

7.1. Власник сайту залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.
7.2. У випадку внесення істотних змін до Політики ми розмістимо повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Політики.
Відомості про Власника сайту
ФОП Антонюк Іванна Олександрівна
+380637021557