ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання доступу до сервісів інформаційно-консультаційного ресурс

Школа трейдингу для дiвчат “Girls&Trade”

Договір, положення якого викладені нижче, є публічною офертою та публічним договором. ФОП Антонюк Іванна Олександрівна пропонує необмеженому колу осіб укласти цей Договір. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників. У відповідності до
ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата Послуг Замовником є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче. Договір вважається укладеним з моменту отримання оплати Послуг Виконавцем і отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання доступу до сервісів інформаційно-консультаційного ресурсу дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті Вииконавця, або вже придбана послуга Замовником у Вииконавця дистанційним способом.
1.3. Сайт Вииконавця – сайт Вииконавця за адресою http://girlsandtrade.com , створений для укладення договорів про надання доступу до сервісів інформаційно-консультаційного ресурсу на підставі ознайомлення Замовника із запропонованим Виконавцем описом Послуги за допомогою мережі Інтернет.
1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, вчинила Акцепт умов цього Договору, отримує інформацію від Виконавця та не використовує отриману інформацію від Виконавця для цілей, що пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності.
1.5. Виконавець – фізична особа підприємець Антонюк Іванна Олександрівна, яка діє згідно чинного законодавства України.
1.6. Персональне посилання – персональний формалізований у відповідності зі стандартами мережі інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Персонального кабінету.
1.7. Персональний кабінет – сторінка сайту, на якій Замовник отримує доступ до Послуги в мережі Інтернет.
1.8. Онлайн заняття – це виступ, лекція, які відбуваються в режимі реального часу і/або в режимі трансляції їх записи за допомогою webтехнологій шляхом надання Замовнику Персональної посилання (доступу) до Послуг на умовах цієї оферти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується надати послугу (доступ Замовнику до сервісів інформаційно-консультаційного ресурсу), а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти послугу на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається дата оплати Замовником послуги Виконавця, обраної Замовником на сайті Виконавця.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на сайті Виконавця через форму «Залишити заявку», або зробивши замовлення за номером телефону, вказаним на сайті Виконавця.
3.2. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку Послугу, представлену на сайті Виконавця.
3.3. Виконавець або уповноважена їм особа (далі по тексту: менеджер Виконавця) обробляє замовлення та зв’язується з Замовником, надає Замовнику реквізити для оплати.
3.4. Після оплати Замовник повідомляє менеджера Виконавця про оплату послуги та надає підтверджуючі документи.
3.5. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану при заповненні послуги, направляється Персональне посилання для надання доступу до сервісів інформаційноконсультаційного ресурсу.
3.6. У разі неотримання Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця способами зв’язку, що вказані на Інтернет-сайті Виконавця.
3.7. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам. При виявленні передачі Персонального посилання третім особам доступ до Персонального посилання буде анульовано, сплачені кошти в такому разі поверненню не підлягають.
3.6. Виконавець має право відмовитися від надання послуги Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.7. При відсутності можливості надати Послугу, менеджер Виконавця зобов’язаний поставити Замовника до відома (по телефону, вайбер або через електронну пошту). При відсутності Послуги Замовник має право замінити іншими послугами, відповідними за вартістю або відмовитися від даної Послуги, анулювати замовлення та отримати сплачені кошти.
3.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального кабінету, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального кабінету.
3.9. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов пристрою, доступу до мережі Інтернет пристрою, через який він отримує Послугу. Виконавець не несе відповідальність за відсутність у Замовника доступу до Послуги через технічні умови пристрою Замовника або за відсутність доступу до мережі Інтернет.
3.10. Розклад проведення онлайн занять в рамках надання Послуг може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення відповідної інформації одним із способів: оповіщення через телеграм на вказаний Замовником контактний номер телефону, розміщення на Інтернетсайті Виконавця, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника.
3.11. Під час участі в онлайн заняттях в рамках надання Послуг забороняється Замовникам здійснювати розпалювання міжнаціональних та політичних конфліктів, приниження інших учасників та/або вчителя, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує моральноетичні норми і вимоги чинного законодавства. При порушенні цього пункту Договору Виконавець має право доступ до онлайн занять анулювати, сплачені кошти в такому разі поверненню не підлягають.
3.12. Під час участі в онлайн заняттях в рамках надання Послуг забороняється заважати іншим учасникам і вчителю проводити заняття будь-яким способом. Якщо подібна поведінка буде виявлена і при підтвердженні учителем і технічною службою ресурсу факту, що дії були зроблені саме цим Замовником, Виконавець має право перший раз попередити Замовника, надавши факти; на другий раз виявлення такої поведінки – оштрафувати такого Замовника на суму 500 грн. На третій раз порушення, зазначеного в цьому пункті, Виконавець може анулювати участь Замовника в онлайн заняттях без повернення оплати.
3.13. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання. Користувач зобов’язується не порушувати авторські та інші законні права Виконавця при користуванні Послугами. Зокрема, не копіювати, не завантажувати на пристрої або носії аудіо/фото/відеоконтент, текстові матеріали, екземпляри конфігурацій та баз даних без письмового дозволу Виконавця, не використовувати отриману інформацію з комерційною метою або без такої.
3.14. Виконавець не несе відповідальності та не здійснює повернення коштів за Послуги у випадку неможливості прийняття Замовником участі в онлайн заняттях.
3.15. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної оферти (запропоновані умови Виконавцем), шляхом оплати послуг Виконавця, Замовник підтверджує наступне:
а) Замовник цілком та повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього
Договору (оферти);
б) Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовнику з метою виконання замовлення Замовника. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1. Ціни на Послуги визначаються Виконавцем самостійно та вказані на сайті Виконавця у відкритому доступі.
4.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати або оплати частинами. При цьому розмір кожної частини, строки її оплати встановлює Виконавець. Порушення умов оплати є причиною у відмові в подальшому наданні Послуг Замовнику. Кошти, сплачені за вже наданні послуги, не повертаються.
4.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на сайті Виконавця або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на сайті Виконавця.
4.4. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна Послуги, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цієї офертою.
5.1.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством та цією офертою.
5.1.3. Надавати Замовнику інформацію про Послуги, умови їх надання.

5.1.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах та часу початку трансляцій) шляхом розміщення такої інформації відповідно до п. 3.10 даної оферти.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Виконавця. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.2.2. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг Замовнику, з огляду на умови даної оферти, інших, підписаних з Замовником договорів і вимоги чинного законодавства України
5.2.3. Під час проведення онлайн занять в рамках надання Послуг здійснювати фотографування, відео-, аудіозапис із зображенням і/або голосом Замовника і використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій (фото/відеозйомку, запис голосу) і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на сайті Виконавця та в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відеозаписи із зображенням і/або голосом Замовника безоплатно.
5.2.4. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі вчителів.
5.2.5. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного зазначення інформації Замовником, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником запитуваної інформації в повному обсязі. Кошти не повертаються в разі призупинення надання послуг через неподання інформації, неповного або неправильного зазначення інформації Замовником.
5.2.6. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі поширювати (публікувати або іншим чином оприлюднювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про надані Виконавцем
Послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
5.2.7. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.
5.3. Замовник зобов’язаний:
5.3.1. Оплатити Послуги Виконавця в повному розмірі, в порядку і строки, передбачені цією офертою, інформацією на сайті Виконавця та додатковими угодами з Виконавцем.
5.3.2. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цією офертою. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.
5.3.3. Самостійно і своєчасно ознайомлюватися з інформацією про розклад, дати, час онлайн занять, вартість та умови надання Послуг, яка надається йому за допомогою електронної пошти, вайберу, телеграм, Персонального кабінету та інформації, що розміщена на сайті Виконавця. Замовник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією про розклад, дати, час онлайн занять, вартість та умови надання Послуг. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем сайті Виконавця, надсилається на електронну пошту чи номер терефону Замовника.
5.3.4. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, які необхідні для отримання відповідних Послуг.
5.3.5. Входити на онлайн заняття через свій Персональний кабінет одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон чи ін.).
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Отримати Послуги на умовах даної оферти.

5.4.2. Отримати від Виконавця інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами, вказаними на сайті Виконавця, направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на сайті
Виконавця, або через форму зворотнього зв’язку.
5.4.3. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ОФЕРТИ
6.1. Припинення дії даної оферти можливо в односторонньому порядку Виконавцем у випадку порушення Замовником обов’язків або умов, передбачених даною офертою.
6.2. Замовник має право припинити дію даної оферти та повернути кошти, сплачені за надання послуг, тільки у випадку заявлення свого наміру про припинення дії оферти до кінця 0 (нульового) модулю онлайн занять.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань відповідно до цієї оферти, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили/форс-мажору, які підтвердженні Торгово-промисловою палатою України і настали після вступу в дію цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цієї оферти.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за буль-яку шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам внаслідок надання Послуг за цією офертою.
7.3. Виконавець не дає жодної гарантії і не несе відповідальності за невідповідність Послуги конкретним цілям та/або очікуванням Замовника.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збій ліній зв’язку, крадіжку даних, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до сервісів Послуг на сайті Виконавця. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої чи інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів чи провайдерів, комп’ютерного чи телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти чи скриптів з технічних причин.
7.5. Усі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв’язку з наданням Послуг, підлягають регулюванню у претензійному порядку. Сторона, яка вважає свої права порушеними, надсилає іншій стороні на адресу електронної пошти мотивовану претензію. Якщо суперечка не буде врегульована протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання стороною претензії, суперечка передається до суду за місцезнаходженням сторони відповідно до чинного законодавства України.
8.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Надаючи свої персональні дані Виконавцю, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених
Законом України «Про захист персональних даних», ця згода Замовника діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.
Обробка персональних даних включає (але не обмежується): збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.
Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або для виконання умов данної оферти.
Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця по справжній оферті є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.
Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати отриману ним інформацію для ознайомлення і/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця. Отримана Замовником інформація є конфіденційною та комерційною таємницею Виконавця.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Оферта вступає в дію з моменту оплати Замовником будь-якої Послуги, зазначеної на сайті Виконавця, і діє на протягом терміну, що вказаний в картці Послуги на сайті https://girlsandtrade.com
9.2. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмету та змісту даної оферти, прав і обов’язків кожної Сторони, що зазначені в цій оферті, суть термінів, що вживаються в ній, а також відповідність тексту оферти намірам і волі Сторін.
9.4. Якщо будь-яке положення (частина), пункт оферти є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень, пунктів оферти в цілому.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП Антонюк Іванна Олександрівна